Kanskje er det ditt prosjekt me kan støtta denne gongen?

Me ser positivt på alle gode tiltak for å gjera trivselen rundt oss endå betre. Beskriv ditt prosjekt på beste måte, og me skal sjå på din søknad med stor velvilje. Om du blir ein av dei «utvalgte» denne gongen kan me ikkje garantera, men me skal gjera vårt beste.