Desse har me støtta

Kvart år sidan banken vart stifta i 1860 har ein del av overskotet til banken blitt delt ut som ålmennyttige gåver.

Det skal me halde fram med.

Både i form av gåver og som sponsoravtalar har banken vore ein viktig samarbeidspartnar for lag og organisasjonar i Etne Kommune. Dette er ei rolle Etne Sparebank også vil styrka overfor lokalsamfunnet i Vindafjord.

Banken har mellom anna støtta Friluftsrådet Vest med 250.000 kroner til lysløypa på Opheim og bidratt med 100.000 kroner til Vindafjord Turlag sin nye turveg mellom Ølen og Etne. Samstundes har banken inngått ein ny sponsoravtale med Vindafjord Turlag, og arbeider med fleire liknande avtalar med lag og organisasjonar i Vindafjord.

Med Spira – Etne Sparebank sitt gåvefond  – ønskjer banken å kunne bidra med støtte til  prosjeker, både små og store, som utan pengestøtte kan bli vanskelege å få til.

Desse fekk støtta i 2017:

Ølen Grendautval – Sentrumsnær turløype – 100.000,-

Etne Idrettslag – tribuneanlegg på kunstgrasbanen – 100.000,-

Team Lunde/Ulveseth – Sandvolleyballarrangement for born og unge – 50.000,-

Pippifestivalen i Skånevik – 50.000,-

Etne Klatreklubb – panelrekker – 100.000,-

Enge Bedehus – stønad til heis -100.000,-

Etne Skyttarlag og Ølen Skyttarlag – oppgradering av skytebane på Fikse – 100.000,-

Sandeid Ungdomslag – Lyd og Scene – 100.000,-

Vikedal Ungdomslag – Prosjekt: Med hjarte på rette staden – 100.000,-