Desse har me støtta

Kvart år sidan banken vart stifta i 1860 har ein del av overskotet til banken blitt delt ut som ålmennyttige gåver.

Det skal me halde fram med.

Både i form av gåver og som sponsoravtalar har banken vore ein viktig samarbeidspartnar for lag og organisasjonar i Etne Kommune. Dette er ei rolle Etne Sparebank også vil styrka overfor lokalsamfunnet i Vindafjord.

Desse fekk støtta i 2018:

Ølen Kulturhus – oppgradering av scenerigg, 100.000,-

Bjoa Idrettslag – turveg i nærområdet, 50.000,-

Imsland Bygdahus – oppgradering lyd-/lysutstyr, 50.000,-

Etne Skulekorps – fornying instrument/uniformar, 100.000,-

Etne Idrettslag – klubblokale på Skakke, 50.000,-

Sørstranda Grendalag – oppgradering av hus inne/ute, 50.000,-

UL Fram Etne til teknisk utstyr og kulisser/kostymer, 50.000,-

Etne Handballgruppe til nytt treningsutstyr, 50.000,-

Vats KFUK KFUM Speidarane til telt, kanoar og div. speridarutstyr, 50.000,-

Fokus Sandeid v/tur og fritidsgruppa til etablering av akebakke, 50.000,-

Desse fekk støtta i 2017:

Ølen Grendautval – Sentrumsnær turløype – 100.000,-

Etne Idrettslag – tribuneanlegg på kunstgrasbanen – 100.000,-

Team Lunde/Ulveseth – Sandvolleyballarrangement for born og unge – 50.000,-

Pippifestivalen i Skånevik – 50.000,-

Etne Klatrepark– panelrekker – 100.000,-

Enge Bedehus – stønad til heis –100.000,-

Etne Skyttarlag og Ølen Skyttarlag – oppgradering av skytebane på Fikse – 100.000,-

Sandeid Ungdomslag – Lyd og Scene – 100.000,-

Vikedal Ungdomslag– Prosjekt: Med hjarte på rette staden – 100.000,-