Tildelingar

Spira har frå 2016 sett av kroner 900 000 til interessante prosjekter/formål.

Pengane vert forvalta av styret i Etne Sparebank, og vert delt ut til prosjekt/formål som banken vel ut.

Gjennom tre ordinære tildelingar i året deler me ut 300.000 kroner til ulike formål. Pengane går til lag, foreningar eller humanitære initiativ som gjer Etne og Vindafjord til ein betre stad å bu.

Har ditt lag/forening eit stort prosjekt på gong? Då kan du søkja om midlar her. Søknadsfristane for 2017 er: 30.april, 30.august og 30.oktober.

Styret i Etne Sparebank vel ut nokre av søknadane som er komne inn, og desse søknadane vil det vera avstemming på via Facebook. Vær med og stem på ditt prosjekt!!

Gjeldande for søknader som er komne inn per 30. april:

Det prosjektet som får flest stemmer i Etne får kr. 100.000. Det prosjektet som får nest flest stemmer får kr. 50.000,-. Avstemminga vert avslutta 15.06.2017.

Det prosjektet som får flest stemmer i Vindafjord får kr. 100.000. Det prosjektet som får nest flest stemmer får kr. 50.000,-. Avstemminga vert avslutta 15.06.2017.