Tildelingar

Spira har frå 2016 sett av kroner 900 000 til interessante prosjekter/formål.

Pengane vert forvalta av styret i Etne Sparebank, og vert delt ut til prosjekt/formål som banken vel ut.

Gjennom tre ordinære tildelingar i året deler me ut 300.000 kroner til ulike formål. Pengane går til lag, foreningar eller humanitære initiativ som gjer Etne og Vindafjord til ein betre stad å bu.

Har ditt lag/forening eit stort prosjekt på gong? Då kan du søkja om midlar her. Søknadsfristane for 2018 er: 30.april, 30.august og 31.oktober.