Tildelingar

Det blir kvart år sett av pengar til interessante prosjekter/formål som ein kan søkja om i Spirafondet.

Pengane vert forvalta av styret i Etne Sparebank, og vert delt ut til prosjekt/formål som banken vel ut.

Gjennom to ordinære tildelingar i året deler me ut pengar til ulike formål. Pengane går til lag, foreningar eller humanitære initiativ som gjer Etne og Vindafjord til ein betre stad å bu.

Har ditt lag/forening eit stort prosjekt på gong? Då kan du søkja om midlar ved å senda inn søknadsskjema.

Styret i Etne Sparebank vel ut nokre av søknadane som er komne inn, og desse søknadane vil det vera avstemming på via Facebook. Vær med og stem på ditt prosjekt!!