Tildelingar

Det blir kvart år sett av pengar til interessante prosjekter/formål som ein kan søkja om i Spirafondet.

Pengane vert forvalta av styret i Etne Sparebank, og vert delt ut til prosjekt/formål som banken vel ut.

Gjennom tre ordinære tildelingar i året deler me ut pengar til ulike formål. Pengane går til lag, foreningar eller humanitære initiativ som gjer Etne og Vindafjord til ein betre stad å bu.

Har ditt lag/forening eit stort prosjekt på gong? Då kan du søkja om midlar her. Søknadsfristane for 2018 er: 30.april, 30.august og 31.oktober.

Styret i Etne Sparebank vel ut nokre av søknadane som er komne inn, og desse søknadane vil det vera avstemming på via Facebook. Vær med og stem på ditt prosjekt!!

Gjeldande for søknader som er komne inn per 30. april:

Det prosjektet som får flest stemmer i Etne får kroner 100.000. Det prosjektet som får nest flest stemmer får kroner 50.000.

Det prosjektet som får flest stemmer i Vindafjord får kroner 100.000. Det prosjektet som får nest flest stemmer får kroner 50.000.