Etne Idrettslag har 650 medlemmer og er ein dyktig organisasjon som heilt sidan 1930 har tilbudt 1000-vis av born, unge, vaksne og eldre mange ulike aktivitetar. Der alle får oppleva samhald, mestring, utfordringar og blir ein del av samfunnet. Me takkar for flott innsats og er glade for å kunna bidra.